Anyone can Trance Dance because there are no steps. Spirit knows the steps and once awakened and embodied, the Spirit within will take over. There is great joy in rediscovering our Spirit dancing.

Croatia

Helena Petrović (2011)


English

I was born in Istria, a magical peninsula where tradition was alive. My mother's mother was the most important person in my childhood, and more. Almost completely deaf she was communicating with me through the sound of silence, the first language I ever knew. My grandma was often in the fields collecting herbs. Me too, playing with my visible and invisible friends. Every path, stone, tree and bush was known to me. Plants and animals were talking to me loud and clear. I knew how to find food, build hidden shelters and made different tools or weapons. The summer and winter holidays I was spending in the mountains of south Serbia mostly with my father’s mother, the walking treasure of traditional songs and stories.

During one of my journeys between those two worlds, when airplanes were cutting the soft, white clouds, my first deep mystical experience absorbed me, the first that I remember. I was six years old ... When I was fifteen,... unexpectedly ... different reality has come to me again. After the third experience, one year later, I had no choice. I left my hometown and for the next fifteen years my homes were in the USA, Italy, Netherland, Italy, France and nowhere. Traveling from North America to Asia, from North Africa back through Europe, going through the official and nonofficial education, exploring everything on my way, mixing and changing different subjects and interests ... for me, everything was spiritual ... studying, partying , making love, reading, chanting, hitchhiking, dancing, meditating or exercising martial arts and yoga. I loved to immerse in the diversity of a huge number of paths, methods and traditions and I do not regret anything. There was a deep order under the illusory chaos and intuitively I knew that.

In the 90's both my grandmothers passed away and I was with one step on the other side, too ... losing the bridge of my memories, ability to move, recognize and connect letters into words, unable to write, read and talk. Sometimes life leaves us no choice but to listen and to follow the silence and the dreams, with confidence in the healing process, no matter how painful and uncertain it is and in the faith that it will be better, even when there's no reason for any faith.

In the year 1999 I founded the first center for Qigong and Taijiquan in Istria. David, my husband came in the year 2000. Today we are the parents of three wonderful sons and together we run the Center for Oriental Arts Yuan Tong - Tai Chi Pula. Also, I’m the founder of the Gaia Holistic Center with Essential Devani Yoga classes, Balkan/Slavic Heritage Lab, many different workshops and since 2011 - Trance Dance.

I love to facilitate Trance Dance and witness to the deep transformation in the people. Beautiful in its simplicity and powerful in results, Trance Dance has set in motion radical changes in my being and life. Step by step, with no effort or force, Trance Dance has become one of my favorite vehicles home.

gaiatrancedance.blogspot.com

helenagaia.blogspot.comCroatian

Rođena sam u Istri, magičnom poluotoku žive tradicije. Moja nona, najvažnije biće mog djetinjstva i  mnogo više, gotovo u potpunosti gluha, komunicirala je sa mnom kroz zvuk tišine, prvi jezik koji sam upoznala...Nona je često bila na njivi, u vinogradu ili u polju berući bilje, ja također,  igrajući se s mojim vidljivim i nevidljivim prijateljima. Poznavala sam svaku stazu, kamen, stablo i grm. Biljke i životinje pričale su zvonko i jasno.

Ljetne i zimske praznike provodila sam u brdima južne Srbije kod bake, očeve majke, hodajuće riznice tradicionalnih pjesama i priča,u svakodnevnom životu šutljive žene, nevične površnim razgovorima.

Tijekom jednog od putovanja između ta dva svijeta, gledajući kako zrakoplov kojim putujem  siječe mekane, bijele poplune oblaka, doživjela sam prvo duboko mistično iskustvo, prvo kojeg se sjećam. Bilo mi je šest godina ... Sa petnaest ... neočekivano ... drugačija  me je stvarnost opet apsorbirala. Nakon trećeg iskustva, godinu dana kasnije, nisam imala izbora. Otišla sam iz rodne Pule i  sljedećih petnaest godina moj dom je bio u SAD-u, Italiji, Nizozemskoj, Sloveniji, Francuskoj, svugdje i nigdje. Putujući iz Sjeverne Amerike do Azije, iz Sjeverne Afrike natrag kroz Europu, prolazeći kroz redovno i alternativno obrazovanje, istražujući sve na putu, miješajući i mijenjajući različite predmete interesa ... za mene, sve je bilo duhovno ... studiranje, tulumarenje , ljubav, čitanje, pjevanje, stopiranje, ples, meditacije ili vježbanje borilačkih vještina i joge. Uranjala sam u raznolikosti brojnih puteva, metoda i tradicija i ne žalim za ničim. Intuitivno sam znala da se iza prividnog kaosa krije duboki red.


Devedesetih godina umrle su i nona i baka, a ja sam se razboljela izgubivši većinu sjećanja , sposobnost  da se krećem, prepoznajem i povezujem slova, i pričam... Ponekad nam život ne ostavlja puno izbora, osim da osluškujemo tišinu i slijedimo vlastite snove s povjerenjem u  proces iscjeljenja koliko god bolno i neizvjesno to bilo, u vjeri da će biti bolje, čak i kada za vjeru nemamo nikakvog razloga.


Godine  1999. osnovala sam prvi centar u Istri za Taiji Quan i Qi Gong. David, moj suprug ušao je u moj život  godine 2000. Danas smo roditelji tri zlatna sina i zajedno vodimo Centar orijentalnih vještina Yuan Tong - Tai Chi Pula. Također, osnivačica sam Gaia Holističkog Centra gdje vodim  Esencijalnu Devani Yogu, Art Lab za istraživanje balkanske/staroslavenske baštine, brojne druge aktivnosti, a od 2011. godine i - Trance Dance.

Volim facilitirati Trance Dance i svjedočiti dubokim transformacijama u ljudima. Prelijep u svojoj jednostavnosti i moćan u rezultatima, Trance Dance je pokrenuo radikalne promjene u mom biću i životu. Korak po korak, bez napora i prisile, prirodno i nježno , Trance Dance je postao jedan od mojih najdražih vozila kući.